Rémy Cointreau Ethic Line

Marc Heriard Dubreuil

Chairman, Remy Cointreau

“Sự khác biệt, Con người và Thời gian” là những giá trị của chúng tôi và tại Rémy Cointreau chúng tôi tự hào tôn trọng những điều này.

Chúng tôi muốn ngăn ngừa Tập đoàn của mình tham gia vào các giao dịch, hoạt động và mối quan hệ với các bên thứ ba mà có thể dẫn đến trách nhiệm và phạm tội hình sự, chưa kể đến những rủi ro liên quan đến việc kinh doanh và danh tiếng.

Vui lòng báo cáo bất kỳ hành vi không phù hợp hoặc hành vi bất hợp pháp và giúp ngăn ngừa bất kỳ thiệt hại nào cho Xã hội, Công ty, Con người và Môi trường của chúng ta.

Lên tiếng

Tại Rémy Cointreau, đạo đức kinh doanh là trách nhiệm của tất cả mọi người, bao gồm những ai đang làm việc cho Remy Cointreau, bởi vì giá trị này là một phần nội tại của tinh thần chúng ta tạo ra và mang lại ở những thị trường khác nhau và chúng ta có bổn phận với khách hàng của mình.

Tuân thủ các quy định khác nhau còn hơn cả yêu cầu về pháp lý: đó là bằng chứng bổ sung rằng sự tôn trọng, trung thực, liêm chính và bình đẳng thực sự là một phần giá trị đạo đức của chúng ta.

Do đó Rémy Cointreau khuyến khích mọi người tìm kiếm sự giúp đỡ; xin lời khuyên hoặc nêu lên một vấn đề trong trường hợp chứng kiến hành vi vi phạm tiềm ẩn, việc không tuân thủ chính sách, quy tắc thực hành thích hợp của chúng ta hoặc có khả năng vi phạm pháp luật và các quy định.

Nếu hành vi của một người nào đó có vẻ không đúng, hãy lên tiếng!

Đầu tiên bạn phải nói chuyện với người giám sát hoặc quản lý, nhân sự hoặc đại diện pháp lý tại công ty của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn không thể làm điều đó hoặc nếu bạn cảm thấy rằng việc tiếp cận một ai đó trong công ty là không phù hợp, thì bạn có thể sử dụng Đường dây nóng về đạo đức của Rémy Cointreau. Bạn có thể gửi email trực tiếp đến ethics.alert@remy-cointreau.com hoặc sử dụng trang báo cáo của Remy Cointreau. Trang báo cáo của Remy Cointreau cho phép bạn báo cáo nặc danh, nếu muốn, và phù hợp với luật pháp địa phương tại quốc gia của bạn.

Lưu ý: không nên sử dụng hệ thống này cho những câu hỏi phổ biến như các thắc mắc về tiền lương, vấn đề về hiệu quả công việc, các khiếu nại chung, v.v… Những vấn đề này phải được gửi cho quản lý phòng ban của bạn và sẽ không được giải quyết thông qua Đường dây nóng về đạo đức của Remy Cointreau.

Bất kỳ câu hỏi hoặc vấn đề nào bạn nêu ra đều sẽ được giữ kín bởi vì Remy Cointreau sẽ theo dõi và điều tra một cách công bằng, vô tư và phù hợp với tất cả các luật lệ và quy định hiện hành và nghĩa vụ báo cáo với chính quyền.

ĐỂ TRUY CẬP BIỂU MẪU

 • Tại sao gửi một mối quan ngại?

  Bằng cách nêu lên một mối quan ngại, bạn cho thấy cam kết của mình đối với tính toàn vẹn của Rémy Cointreau và giúp đảm bảo rằng Công ty tôn trọng các giá trị đạo đức và tuân thủ các luật lệ và quy định khác nhau. Bạn cũng giúp bảo vệ chính mình.

 • Điều gì xảy ra sau khi bạn nêu lên mối quan ngại của mình?

  Mối quan ngại của bạn sẽ được chuyển tới Cán bộ tuân thủ để theo dõi. Ủy ban đạo đức sẽ xem xét và giải quyết mối quan ngại của bạn; Ủy ban này có thể bao gồm các đại diện của Bộ phận tuân thủ, Nhân sự, Pháp lý và Kiểm soát nội bộ. Mối quan ngại của bạn sẽ được đại diện của các nhóm địa phương/địa bàn/khu vực hoặc trung ương giải quyết tùy thuộc vào tính chất và mức độ nghiêm trọng của nó.  Tại tất cả các giai đoạn, bạn sẽ vẫn ẩn danh và danh tính của bạn sẽ không được chia sẻ.

  Mối quan ngại của bạn sẽ được giải quyết nhanh chóng, kín đáo và chuyên nghiệp. Mọi thảo luận và yêu cầu sẽ được giữ kín trong phạm vi có thể và được quy định bởi luật pháp và các quy định hiện hành.

  Bạn sẽ nhận được câu trả lời và nếu muốn, hãy theo dõi thông tin về việc mối quan ngại của bạn được giải quyết như thế nào.

 • Tôi có thể nhận được câu trả lời và vẫn ẩn danh không?

  Một trong những mối quan tâm chính của Remy Cointreau là bảo vệ người tố cáo và mong muốn của ông vẫn còn ẩn danh.

  Vì vậy, khi báo cáo mối quan ngại của bạn, bạn có thể để ẩn danh.

  Tuy nhiên, nếu bạn muốn được liên lạc và được thông báo về mối quan ngại của bạn đang được xem xét ra sao, thì chúng tôi đề nghị bạn cung cấp một địa chỉ email riêng..

  Bạn cũng có thể chọn tiết lộ thông tin nhận dạng và địa chỉ e-mail của mình. Mối quan ngại của bạn sẽ được giữ kín và nhận dạng của bạn sẽ không được thông báo trong Rémy Cointreau.