Rémy Cointreau Ethic Line

Marc Heriard Dubreuil

ředitel, Rémy Cointreau

“Země, lidé a čas”, to jsou naše hodnoty a my v Rémy Cointreau jsme hrdí na to, že je každý den dodržujeme.

Chceme se za každou cenu vyhnout tomu, aby se naše skupina zapletla do transakcí, činností nebo vztahů se třetími osobami, které by mohly být příčinou trestního stíhání, nemluvě o souvisejících obchodních rizicích a riziku ztráty dobrého jména.

Upozorněte nás proto, prosím, na jakékoliv nevhodné nebo nelegální chování a pomozte zabránit všem škodám na společnosti, našich pobočkách, lidech a zemích.

Nebojte se promluvit

Ve společnosti Remy Cointreau je etické jednání odpovědností všech, včetně našich partnerů, protože tato hodnota je nedílnou součástí činnosti, kterou provádíme, a lihovin, které vyrábíme a distribuujeme na různých trzích, a naši zákazníci ji od nás očekávají.

Shodnost s předpisy a zákony je víc než pouhý právní požadavek: Je to další důkaz, že respekt, poctivost, bezúhonnost a rovnost jsou opravdu součástí našich etických hodnot.

Společnost Rémy Cointreau povzbuzuje každého, aby vyhledal pomoc, požádal o radu nebo upozornil na problém v případě, že narazí na potenciálně nevhodné chování, nedodržování naší politiky, odpovídajících předpisů pro postupy a praxi nebo na případné porušení zákonů a předpisů.

Pokud vám něčí chování nepřipadá v pořádku, řekněte to!

Nejprve si o tom promluvte s nadřízeným nebo manažerem, s pracovníkem HR, svým místním zástupcem nebo s generálním ředitelem. Pokud to udělat nemůžete, nebo pokud vám připadá nevhodné obrátit se na kolegy interně, využijte etickou linku Rémy Cointreau. Můžete buď poslat e-mail přímo na ethics.alert@remy-cointreau.com, nebo využít stránku Remy Cointreau Ethic Reporting. Webové stránky Remy Cointreau Ethic Reporting umožňují v případě potřeby anonymní upozornění v souladu se zákony vaší země.

Poznámka: Nepoužívejte tento systém pro běžné dotazy, jako jsou dotazy na platy, problémy s pracovním výkonem, obecné stížnosti apod. Ty směřujte na své lokální vedení, protože se netýkají etického servisu společnosti Remy Cointreau.

Všechny otázky nebo problémy, které uvedete, budou zpracovány důvěrným způsobem. Společnost Remy Cointreau zajistí jejich postoupení a provede jejich spravedlivé, nestranné prošetření v souladu s platnými zákony a předpisy a s povinnostmi vládních prohlášeních.

PŘÍSTUP K FORMULÁŘI

 • Proč upozorňovat společnost Remy Cointreau?

  Vaše upozornění svědčí o vašem zájmu o integritu společnosti Rémy Cointreau a péči o to, aby společnost dodržovala své etické hodnoty a platné zákony a předpisy. Chráníte tím zároveň i sebe.

 • Co se stane, když odešlete své upozornění?

  Vaše upozornění bude předáno Compliance Officer, který ho postoupí dál. Etický výbor vaše upozornění prošetří a poskytne na něj odpovědi. Výbor může požádat o součinnost tým Compliance, oddělení lidských zdrojů, vedení právního oddělení a zahájit interní audit. Vaším upozorněním se budou zabývat zástupci zaměstnanců na úrovni lokální/skupinové/regionální nebo centrální podle jeho povahy a závažnosti. Během všech fází zpracování zůstanete anonymní a vaši totožnost nebudeme s nikým sdílet.

  Vaše upozornění bude zpracováno rychle, diskrétně a profesionálně. Diskuze a požadavky na informace zůstanou důvěrné v maximálním možném měřítku v rámci platných zákonných předpisů.

  Dostanete odpověď a, pokud si to budete přát, informace o dalším postupu zpracování vašeho upozornění.

 • Mohu dostat odpověď a zůstat přitom v anonymitě?

  Jedním z hlavních zájmů společnosti Remy Cointreau je ochrana autora upozornění a jeho požadavku zůstat anonymní.

  Tím pádem máte možnost zůstat zcela anonymní, pokud uvedete svou pracovní pozici.

  Pokud si však budete přát, abychom vás kontaktovali a informovali o tom, jak bylo s vašim upozorněním naloženo, prosíme vás o uvedení obecné e-mailové adresy.

  Můžete také uvést svou totožnost a osobní e-mailovou adresu. Vaše upozornění zpracujeme zcela důvěrně a vaši totožnost nebudeme v rámci společnosti Rémy Cointreau nikomu sdělovat.