Mẫu báo cáo

Rémy Cointreau Reporting

Như đã nêu trong điều lệ của người tố cáo, người thực hiện một cảnh báo là dưới tình trạng bảo vệ người tố giác.

    Nếu bạn muốn được thông báo về việc theo dõi các sự kiện được báo cáo, vui lòng nhập một địa chỉ e-mail. Nếu bạn muốn ẩn danh, bạn có thể chỉ định địa chỉ email chung chung nơi chúng tôi có thể liên hệ với bạn.

    Nếu không có bất kỳ dấu hiệu nào về phương tiện liên lạc, Giám đốc Tuân thủ sẽ không thể liên lạc với bạn và thông báo cho bạn về quá trình điều tra.
    Chúng tôi nhắc nhở bạn rằng việc tiếp nối thực tế là một bước quan trọng.
    Tất cả các báo cáo sẽ được giám sát chặt chẽ. Như vậy, chúng tôi cảm ơn bạn về những hành động báo cáo mà bạn đã tiếp xúc, so với những người khác.