Φόρμα αναφοράς

Rémy Cointreau Reporting

Όπως αναφέρεται στο καταστατικό του καταγγέλλοντος, ο καταγγέλλων βρίσκεται στο καθεστώς προστασίας των καταγγελιών.

    Εάν επιθυμείτε να ενημερώνεστε για τη συνέχεια που δίνεται στα αναφερόμενα γεγονότα, συμπληρώστε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εάν επιθυμείτε να παραμείνετε ανώνυμοι, μπορείτε να ορίσετε μια γενική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπου μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας.

    Ελλείψει ενδεδειγμένων μέσων επικοινωνίας, ο Διευθυντής Συμμόρφωσης δεν θα μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας και να σας ενημερώσει για την πρόοδο των ερευνών.
    Σας υπενθυμίζουμε ότι ο εντοπισμός της αναφοράς ενός γεγονότος είναι μία σοβαρή πράξη. Οποιαδήποτε αναφορά θα αντιμετωπιστεί από τον Διευθυντή συμμόρφωσης με απόλυτη εχεμύθεια και εμπιστοσύνη.
    Σας ευχαριστούμε, λοιπόν, για την αναφορά πράξεων στις οποίες έχετε εκτεθεί άμεσα, με σεβασμό προς τους άλλους.